Yılda 2,000 tonun üzerinde hammadde işleme kapasitemiz mevcuttur.