TERSİNE MÜHENDİSLİK & 3D TARAMA
Hızlı ve Yenilikçi

TERSİNE MÜHENDİSLİK

3 Boyutlu datası mevcut olmayan, ancak üretilmiş örneği bulunan ürünlerin 3 boyutlu tarama ile elde edilen bilgisayar destekli datası, ürünün tasarım ve mühendislik anlamında iyileştirilmesi ve/veya yeniden üretiminde gerekli kaynağı oluşturur. Tersine Mühendislik geometrik olmayan parçaların kolayca CAD modelinin oluşturulması, deforme olmuş parçaların CAD modelinin oluşturulması, üzerinden kumpas, mikrometre gibi ölçü aletleriyle ölçü alınamayacak parçaların CAD modelinin oluşturulması, yüksek hassasiyetlerde CAD model oluşturulması, CAD model oluşturma süresinin kısalması, tasarım hatalarının minimize edilmesi, parametrik CAD model oluşturulabilmesi gibi kaliteli, hızlı ve ekonomik çözümler sunar.

Mikron Seviyesinde Hassasiyet

KALİTE KONTROL

 

Etka-d, tek parça üzerinden olduğu gibi, seri üretimden çıkan ürünlerin tekrarlı şekilde kalite kontrol ve raporlamasında da uzmanlaşmıştır.Kalite kontrol faaliyetlerimizde; istenen raporlamaya ve amaca yönelik olarak, optik, lazer ve dokunmatik sistemler yüksek uzmanlıkla kullanılmaktadır. Ürün geliştirme mühendislerimiz, ihtiyaç duyulan çalışmaya en uygun maliyet, en yüksek doğruluk ve en hızlı sonuç ilkelerini göz önünde bulundurarak karar verir.

 

 

 

·    Yüzeysel Sapma kontrolü

·    Noktasal Ölçüm

·    Kesit üzerinden ölçüsel kontrol

·    Trim hatlarının kontrolüı

·    3D GD&T Kontrolü

·    2D GD&T Kontrolü

·    Et kalınlığı ölçümü

·    Silüet üzerinden sapma kontrolüi

·    Otomatik raporlaması

 

 

 

Kalite kontrol projelerinde hem 3B data hem de 2B teknik resim üzerinden çalışmalar yapılmaktadır. Tasarım yazılımından alınan 3B veriler, kalite kontrol yazılımları kullanılarak alınacak ölçüm ve raporlar oluşturulur.

Geometrik ölçü ve toleransların belirlenmesinin istendiği projelerde, planlama içine dâhil edilen bu ölçüler, yazılıma tanıtılır. Tanıtılan ölçülerin sayısı ne kadar çok olursa olsun, tüm ölçümler her parça için sadece birkaç dakika içinde sonuçlandırılabilir. Bu şekilde seri üretimde örnekleme sıklığı arttırılsa da, kalite kontrol maliyetleri azalır.