KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Etka – d Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Politikası; kurumsal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun bizim için önemini ve önceliğini vurgular.

Sahip olduğumuz ‘’İnsana Saygı ve Emeğe Değer Vermek’’ değerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerimizde yüksek sorumluluk bilinciyle hareket eder ve bunu yönetim anlayışımızın temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ederiz.

Kurumsal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi belirlerken toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alıp, Etka – d Otomotiv olarak kurumsal sorumluluklarımızı yerine getirirken işyerimizin ve işimizin sürdürülebilir gelişimi için çaba sarf ederiz.

Kurumsal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şu şekildedir:

İnsan Hakları (İnsana Saygı ve Emeğe Değer Vermek)

İnsan Haklarına saygı gösteririz.

Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız.

Herkese eşit ve adil davranırız.

Ülkemizin geleneklerine ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.

İş Etiği (Güvenilirlik ve Dürüstlük)

  Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük bekleriz.

  Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suistimalin her türlüsüne karşıyız.

  Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize herhangi bir türde kabul edilemez davranışa karşı hoşgörü göstermeyiz.

Çalışma Koşulları (İnsana Saygı ve Emeğe Değer Vermek)

  Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırmayız.

  Genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket ederiz.

  Çalışma koşullarının belirlenmesinde yürürlükteki yasal düzenlemelere uyarız.

  Çalışanlarımızın bireysel gelişimleri için gerekli çalışma ortamını sağlayarak   kaliteli insan kaynağı yetiştiririz.

  Takım çalışmasını ve işbirliğini destekleriz.

  Çalışanlarımızın sağlıklarının korunması için faaliyetlerimiz kapsamında gereken tüm önlemleri alır, her yıl sağlık kontrolleri gerçekleştiririz.

  Tüm çalışanlarımızın, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız.

  Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak için tüm faaliyetlerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız kapsamında yürütürüz.

Çevre

  Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz.

  Üretimimizi, çevreye saygılı ve güvenli yöntemler ile yaparız.

  Toplum gelişimine katkı sağlarız.

  Kurumsal Sorumluluğumuz  çerçevesinde yukarıda belirtilen ilkelerimizin eksiksiz olarak uygulanması; tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve işbirliği içinde    olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlardan beklentimiz ve öncelikli iş hedefimizdir.